0-5V変換器 HuMANDATA LTD.(ヒューマンデータ)

印刷

0-5V変換器

  • スケーリング機能
  • 絶縁型
番号 I/F 製品 概要・コンテンツ
1 0-5V USB-045V
USB-045V
2CH 独立絶縁型 USB 0-5V 電流モニタ

RoHS 2ch 0-5V 端子台 絶縁型 サージ保護 cdc_uart デモ機
電解コン不使用 難燃性ABS

 

開発中

番号 I/F 製品 概要・コンテンツ
       

[]

 

Copyright © 1990-2014 HuMANDATA LTD. All Rights Reserved.
HuMANDATA